Institut Escola l’Agulla

L’Institut Escola l’Agulla es constitueix com a tal el curs 2015/2016 al mateix municipi del Catllar, i l’any 2021, amb els dos aularis situats junts al c/ de França, on s’imparteixen des d’educació infantil 3 fins a 4t d’educació secundària.

Servei de menjador i acollida 

El centre disposa de servei de menjador escolar i acollides de matí i tarda, del qual la gestió està encomanada a l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), i que aquesta, des del curs 2012/2013, la desenvolupem nosaltres.

Tant AFA com Direcció tenen clar que treballar conjuntament és el principal objectiu i el més beneficiós per a tota la comunitat educativa.

L’equip de l’estona del migdia

El conformen un total de 18 professionals del món de l’educació i el lleure.

  • 11 professionals dedicats a educació infantil i primària
  • 3 professionals a educació secundària
  • 2 persones a office i neteja
  • 1 vetlladora
  • 1 coordinadora del servei, Maria Boronat, que desenvolupa les tasques d’acompanyament a l’equip, de gestió organitzativa, administrativa, formativa i d’atenció a les famílies, així com també és l’enllaç amb l’AFA i la Direcció del centre.

Durant l’estona del migdia s’atenen aproximadament uns 260 alumnes diaris, entre infants fixos i discontinus, des d’educació infantil fins a secundària.

Els horaris

Actualment, el servei per als alumnes d’infantil i primària és de 12:00 a 14:30 h, i pels de secundària de 13:00 a 14:30 h. Pel que fa als dimecres, el centre realitza jornada continuada i els horaris varien sent de 13:30 a 16:00 h per a infantil i primària, i de 14:30 a 16:00 h, per secundària, afavorint així, la conciliació familiar i que cada dia l’alumnat, pugui sortir a la mateixa hora, si ho precisen les famílies.

Com s’organitza el servei de menjador

El servei s’organitza en 2 torns diferenciats. Els espais que s’utilitzen són: el menjador i algunes aules.

En el primer torn dina: I3 + I4 (a les seves aules), d’I5 a 3r de primària al menjador, i 4t a un altra aula, mentre la resta d’infants estan al pati.

En el segon torn, 5è i 6è dina a les aules i tot secundària, al menjador.

Acompanyament dels infants 

A banda de tots els hàbits i rutines diàries com són anar al lavabo i rentar les mans abans i després de dinar, durant l’estona del migdia els monitors i monitores acompanyen als infants en tots els aspectes, ja siguin emocionals, de convivència, fomentant la seva autonomia o vetllant per la seva seguretat.

El nostre projecte educatiu

Perquè tots els infants puguin gaudir de l’estona del migdia, el servei s’emmarca dins d’un projecte educatiu que encamina els nostres objectius i accions. Aquest consta de projectes de participació, dinamització d’activitats i esbarjo, responsabilitat i autonomia. Per això, els monitors/es mensualment preparen les programacions adaptades segons les edats/ etapes i l’organització del migdia.

S’engloben en dies internacionals, temàtiques concretes i/o dinamitzacions com a tal, tenint en compte també, les propostes que puguin sorgir dels mateixos alumnes. En totes elles, es posa tota l’èmfasi en treballar els valors com a eix fonamental. Així doncs, la línia educativa que té a veure amb la igualtat de gènere s’inclou dins de les mateixes dinamitzacions.

AUTONOMIA

Dins de la línia educativa de l’autonomiaels infants de tots els cursos per exemple, recullen els seus estris de taula, ajuden a parar-les i es fan càrrec del material que estan fent servir al pati.

Per a la resolució de conflictes es treballa molt amb el concepte de saber posar-se al lloc de l’altre, expressant i escoltant les aportacions de cadascú.

Un altre aspecte que treballem és la confiança en la capacitat que els alumnes puguin bellugar-se pel centre “sols/es” durant el migdia (ja sigui per pujar-baixar del pati al menjador, com per anar a fer quelcom concret).

SENSIBILITZACIÓ I MEDI AMBIENT

En referència a la sensibilització i el medi ambient, al menjador utilitzem aigua d’osmosi, i també la conscienciació que l’aigua no la podem llençar, per això i com cadascú se serveix l’aigua que vol durant el dinar, no en pot quedar al got. La sobrant de les gerres l’aprofitem per a regar el petit jardí que tenim al costat del menjador i/o fregar a última hora l’espai. 

 

Quelcom a destacar del servei de migdia de l’Agulla és la dedicació en la comunicació, ja sigui entre adults (monitors-mestres-coordinadora-direcció), com entre els mateixos infants.