Escola de Pràctiques

Què fem?

L’escola pública d’Educació Infantil i Primària de Pràctiques la tenim a Tarragona.

Nosaltres gestionem:

 • El servei de menjador
 • Acollides de matí i tarda
 • Activitats extraescolars culturals i esportives.

Els àpats

L’empresa El Mèdol, amb 5 professionals, elaboren diàriament els menús escolars basats en una dieta mediterrània i seguint les recomanacions del PREME de l‘Agència de Salut Pública de Catalunya per oferir menús de qualitat, de proximitat i de temporada.

El nostre equip professional

L’equip professional constituït per 17 professionals, amb la Laia com a coordinadora del servei. Acompanyen als infants durant l’estona del migdia desenvolupant el projecte educatiu específic de menjador on es treballen  6 línies pedagògiques:

 • Capacitació, autonomia i responsabilitat
 • Participació activa
 • Dinamització d’esbarjo
 • Sensibilització i medi ambient
 • Gènere i igualtat
 • Resiliència i cooperació

Oferim un espai educatiu, lúdic i segur.

A l’hora de dinar els alumnes es fan responsables de la quantitat de menjar que consumeixen gràcies al sistema establert de gestos i pactat amb cuina en el que els alumnes comuniquen al cuiner la porció que volen (poc, normal o molt).

Extraescolars

A l’estona de migdia oferim activitats extraescolars de

 • Manualitats
 • Robòtica
 • Escacs
 • Anglès
 • “Cantar, saltar i ballar”
 • Contes i aventures
 • Teatre
 • Costura
 • Màgia 
 • Ball coreogràfic
 • i altres activitats especials en dies destacats.

Coordinació i treball amb l’escola

Cal posar en relleu la tasca de treball, conjunta amb la comissió de menjador de l’ AFA de l’escola que sempre es manté disposada, facilitadora i proactiva en relació amb el menjador, acollida i extraescolars.

Igualment, cal emfatitzar el suport diari de l’equip de Direcció del centre amb el qual es treballa de manera coordinada i cooperativa.