La nostra missió és acompanyar les persones en el seu procés de creixement i treballar amb alegria i amb voluntat de transformar l'entorn. Som una xarxa social d'educadors i educadores de referència en temes educatius i de formació, aportant maneres de fer, pensar i sentir, més respectuoses i oferint a les persones amb les que treballem la possibilitat de desenvolupar-se lliurement i de manera responsable i autònoma.

Sostenibilitat i ecologia

Introduir elements de sostenibilitat i ecologia en l'alimentació dels menjadors, adoptant noves formes de gestió i desenvolupament de les línies educatives.

Qualitat als serveis

Mantenir la qualitat dels serveis que realitzem des de la Fundació, tot atenent als criteris d'atenció personal i professional excel·lents.

Formació i inserció

Potenciar la formació i la insersió laboral de persones amb dificultats d'accès al mercat de treball, potenciant la funció social dels nostres projectes.

Nous serveis educatius

Valorar oportunitats i capacitar tècnicament i professionalment la Fundació per obrir nous serveis educatius adaptats a les noves demandes socials.