Institut Escola l'Agulla

L’Institut Escola l’Agulla es constitueix com a tal el curs 2015/2016 al mateix municipi del Catllar, i l’any 2021, amb els dos aularis situats junts al c/ de França, on s’imparteixen des de p3 d’educació infantil fins a 4t d’educació secundària. L’equip humà que conformen el centre està format per unes 35-40 persones (entre els professionals educatius i el personal de PAS).

 

El centre disposa de servei de menjador escolar i acollides, del qual la gestió està encomanada a l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), i que aquesta, des del curs 2012/2013, la desenvolupem nosaltres. Tant AFA com Direcció tenen clar que treballar conjuntament és el principal objectiu i el més beneficiós per a tota la comunitat educativa.

 

L’equip de l’estona del migdia de l’Agulla el conformen 12 professionals del món de l’educació i el lleure, 1 persona a l’office, 1 vetlladora i el lideratge va a càrrec de la coordinadora del servei Maria Boronat. S’atenen aproximadament uns 200 alumnes diaris, entre infants fixes i discontinus.

 

A l’actualitat el servei per als alumnes d’infantil i primària és de 12:00 a 14:30h, i pels de secundària de 14:45 a 16:00h. Degut a que l’espai de menjador no és suficient, el servei s’organitza en 2 torns diferenciats, i també s’utilitzen algunes aules per a dinar. En el primer torn dina p3 i p4 (a les seves aules) i de p5 a 2on de primària al menjador, mentre la resta d’infants estan al pati. En el segon torn, 5è i 6è dina a l’aula i 3er i 4rt al menjador.

 

A banda de tots els hàbits i rutines diàries com son l’anar al lavabo i el rentat de mans abans i després de dinar, durant l’estona del migdia els monitors i monitores acompanyen als infants en tots els aspectes, ja siguin emocionals, de convivència , fomentant la seva autonomia o vetllant per la seva seguretat.

 

Perquè tots els infants puguin gaudir de l’estona del migdia el servei està emmarcat dins un projecte educatiu que encamina els nostres objectius i accions. Aquest consta de projectes de participació, dinamització d’activitats i esbarjo, i responsabilitat i autonomia. Per això, els monitors/es mensualment preparen les programacions englobades a partir d’un centre d’interès, o de dies internacionals, o temàtiques concretes que puguin sorgir dels propis alumnes. En totes elles, es posa tota l’èmfasi en treballar els valors com a eix fonamental. Així doncs, la línia educativa que té a veure amb la igualtat de gènere s’inclou dins les pròpies dinamitzacions.

 

Dins la línia educativa de l’autonomiaels infants de tots els cursos per exemple, recullen els seus estris de taula, ajuden a parar-les i es fan càrrec del material que estan fent servir al pati. Per a la resolució de conflictes es treballa molt amb el concepte de saber posar-se al lloc de l’altre i expressant i escoltant les aportacions de cadascú. Un altre aspecte que treballem és la confiança en la capacitat que els alumnes puguin bellugar-se pel centre “sols/es” durant el migdia (ja sigui per pujar-baixar del pati al menjador, com per anar a fer quelcom concret).

 

En referència a la sensibilització i el medi ambient, al menjador utilitzem aigua d’osmosi, i també la conscienciació que l’aigua no la podem llençar, per això i com cadascú es serveix l’aigua que vol durant el dinar, no en pot quedar al got. La sobrant de les gerres l’aprofitem per a regar el petit jardí que tenim al costat del menjador.

 

Quelcom a destacar del servei de migdia de l’Agulla és la dedicació en la comunicació, ja sigui entre adults (monitors-mestres-coordinadora-direcció), com entre els mateixos infants.