Es per això que durant el curs 2017-18 es va crear una comissió de gènere que va elaborar el Projecte de Gènere i Lleure de la Fundació En Xarxa.

Aquest projecte pretén prevenir situacions de discriminació i violència en els nostres projectes, millorar el treball de la coeducació i fer divulgació externa del projecte per tal d’impulsar la transformació social, a través de formacions per tots els nostres treballadors i treballadores, la renovació del pla d’igualtat i el protocol contra agressions sexistes i la difusió externa del projecte per tal de generar debat i reflexió a la resta de la societat.

Guia de llenguatge inclusiu

Una de les línies pedagògiques de la Fundació Privada En Xarxa és el treball per la igualtat de gènere.

La Fundació, com a entitat en l’exercici de l’acció educativa en els diferents projectes educatius, socials i de lleure en els que participa i amb voluntat de transformació social, creu en la necessitat d’abordar aquesta qüestió tot formant als educadors i educadores per a que acompanyin als infants i joves, en l’exercici de les seves responsabilitats, en la construcció i adopció d’actituds tolerants, assertives, empàtiques, igualitàries i respectuoses i, alhora, esdevindre referents a imitar.

Descarrega la guia

PROJECTE GEDUCA

GEDUCA són una sèrie de sessions educatives on apropem la perspectiva de gènere als diversos àmbits vitals d’infants i joves, amb un objectiu molt clar: capacitar a infants i joves en la detecció de situacions de desigualtat de gènere i donar eines perquè la puguin combatre. GEDUCA neix de la necessitat de treballar el gènere i les relacions sexuals i afectives des de la infància, per tal de millorar la igualtat i el respecte entre les persones, a mesura que aquestes van creixent i desenvolupant la seva personalitat.

 

Utilitzem una metodologia activa i participativa que parteix dels coneixements inicials del mateix alumnat. A partir de l’experiència, el debat i la reflexió del mateix grup treballem les diferents temàtiques emmarcades dins del gènere.

 

Si voleu més informació, contacteu amb genereilleure@gmail.com