Gent gran Activa de la Canonja té com a objectiu promoure l'envelliment actiu dintre d'una àmplia oferta d'activitats totes adreçades a millorar la qualitat de vida de la gent gran del municipi