Escola Europa

L’ Escola Europa és un centre públic d’ Educacio Infantil i Primària, situat a Salou. L’equip de l’estona del migdia està format per 13 monitors i monitores i per la coordinadora. Sempre comptant amb el suport de direcció i l’AFA.

El nostre objectiu és acompanyar als infants treballant les sis línies educatives destacant les línies de capacitació, autonomia i responsabilitat, així con el resiliència i cooperació.
Al nostre dia a día, intenten transmetre tota la nostra energia positiva perquè els infants gaudeixin d’una bona estona.