Escola Pau Delclòs

Escola Pau Delclòs

L’escola Pau Delclòs està situada a prop de la Rambla de Tarragona. És una escola pública d’educació infantil i primària.

La Fundació Privada En Xarxa porta la gestió integral del menjador i l’acollida matinal d’aquesta escola des de l’any 2004.
Aquest curs també portem el projecte de l’hort de l’escola.
Treballem conjuntament amb la direcció del centre i amb l’UMPA (associació
de mares i pares) per tal que el nostre projecte estigui en la mateixa línia del
projecte educatiu de l’escola.

L’equip de l’estona de migdia està format per 12 monitors/es, 2 persones a
l’office i la coordinadora
Fan servir el menjador una mitjana de 250 infants cada dia. El menjar ens
arriba a l’escola transportat. El càtering que ens el serveix és Àpats Sans.

Durant l’estona de migdia, no tot és menjar, també fem activitats d’esbarjo, i
sobretot eduquem els nostres infants per que siguin bones persones.  Els
projectes educatius que treballem des de la Fundació En Xarxa són:
Capacitació, autonomia i responsabilitat. Cada infant decideix la quantitat de menjar que es pot menjar (supervisat pel monitor/a), es responsabilitza de menjar-s’ho, de recollir els estris que ha fet servir i
mantenir el seu lloc net. Potenciem la seva autonomia.
Participació activa. Fem assemblees periòdiques, els nostres infants tenen molt a dir. Participen en la decisió de quines activitats volen fer.
Sensibilització i medi ambient. Sensibilitzem els infants per fer un bon ús de l’aigua. A l’escola tenim un aparell d’osmosi per tal de no utilitzar aigua envasada en garrafes de plàstic. Separem la brossa orgànica, el paper i cartró i el poc plàstic que fem servir. Fem manualitats amb materials reciclats.
Dinamització d’esbarjo. Tenim activitats programades durant tot el curs.
Igualtat de gènere. Treballem la igualtat de gènere amb el vocabulari, el joc, i fent activitats específiques.
Resiliència i cooperació. Els infants col·laboren amb els/les monitors/es, i amb els companys/es, a l’hora de gestionar els conflictes.