Escola Molí de Vent

Educar en valors. Acompanyament als infants per tal d’aconseguir una convivència de respecte. tolerància.empatia. On la resolució de conflictes i habilitats socials són el principal objectiu per tal de poder construir una base sólida i directa a l’hora d’assolir hàbits específics.
GAUFIR. EXPERIMENTAR. CONCIENCIAR I APRENDRE A VIURE JUGANT!!!!!!!