Escola Antoni Roig

L’escola Antoni Roig és un centre d’infantil i primària situat a Torredembarra. Nosaltres gestionem l’estona del migdia. L’equip educatiu de l’estona de migida està format per 14 monitores,  3 persones de cuina i el coordinador, el Carlos Uriarte Castilo. 

 

Entre les activitats que realitzem trobem els jocs dirigits /lliures, les estones de reflexió i estudi, espais d’assignació d’activitat (rocodrom, ping-pong, pista, pissarres,…), manualitats relacionades amb un centre d’interès i assamblees de participació per proposar activitats.

 

Per altra banda, i seguint les línies educatives, durant l’estona del migdia treballem l’autoservei d’aigua i l’autoservei de separació de residus. 

 

També fem activitats per promoure la participació i la cohesió del grup d’infants com és el Festivals de dansa i ball.