Activitats Extraescolars

Escola Cèsar August

L’esport al Cèsar August es treballa un model d’educació integral basat en termes de vida saludable i de valors socials i humans.

 

L’ estructura de treball es fonamenta en activitats fisicoesportives coherents i adaptades a les necessitats educatives dels infants. A través de la figura de l’entrenador/A s’afavoreix la cooperació potenciant el sentiment de grup , alhora que es reforça el respecte vers la resta d’equips.

VALORS

Els valors personals i socials que es treballen són entre d’altres :

  • Treball en hàbits d’higiene
  • Motivació intrínseca i extrínseca
  • Autonomia i autocontrol 
  • Responsabilitat
  • Cooperació i participació
  • Respecte i honestedat
  • Solidaritat i civisme
  • Joc net

A l’escola treballem la promoció de la pràctica física-esportiva en termes de participació, de diversió i creativitat  afavorint l’aprenentatge tècnic de l’esport.

Escola Pràctiques

Les activitats extraescolars esportives de l’escola de Pràctiques de Tarragona  estan adreçat a tots/es els/les nens/es en edat escolar de la mateixa escola.

 

L’objectiu principal és impulsar un model esportiu que inclogui els punts de vista educatiu, recreatius i competitiu. Aquest objectiu va lligat a què creiem que el més important és educar als infants mitjançant l’esport. Per aquest motiu parlem de punt de vista educatiu, ja que la pràctica esportiva té un potencial brutal per transmetre i desenvolupar valors socials ( solidaritat, tolerància, responsabilitat, igualtat, cooperació…), recreatiu perquè les nenes i els nens s’ho han de passar bé fent pràctica esportiva i competitiu natural utilitzant aquest vessant des d’una eina, ben utilitzada, de motivació intrínseca a la pràctica esportiva de manera que aprengui a guanyar i a perdre, a respectar les normes del joc i de l’esportivitat.